Referat etter årsmøte blir sendt på mail til medlemmer.