ORKDALSUTSTILLINGA 2018

Avholdt 26. mai og 27. mai 2018 på Storås.

Fotograf: Marthe Maleah Blekkan. Bildene er tatt for Orkdal hundeklubb.

ORKDALSUTSTILLINGA 2018, DAG 1, DEL 1

Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-100Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-99Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-98Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-97Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-96
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-95Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-94Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-93Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-92Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-91
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-90Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-89Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-88Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-87Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-86
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-85Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-84Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-83Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-82Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-81
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-80Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-79Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-78Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-77Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-76
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-75Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-74Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-73Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-72Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-71
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-70Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-69Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-68Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-67Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-66
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-65Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-64Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-63Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-62Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-61
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-60Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-59Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-58Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-57Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-56
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-55Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-54Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-53Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-52Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-51
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-50Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-49Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-48Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-47Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-46
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-45Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-44Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-43Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-42Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-41
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-40Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-39Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-38Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-37Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-36
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-35Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-34Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-33Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-32Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-31
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-30Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-29Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-28Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-27Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-26
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-25Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-24Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-23Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-22Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-21
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-20Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-19Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-18Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-17Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-16
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-15Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-14Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-13Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-12Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-11
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-10Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-9Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-8Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-7Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-6
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-5Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-4Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-3Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-2Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-1

ORKDALSUTSTILLINGA 2018, DAG 1, DEL 2

Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-175Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-174Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-173Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-172Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-171
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-170Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-169Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-168Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-167Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-166
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-165Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-164Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-163Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-162Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-161
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-160Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-159Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-158Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-157Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-156
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-155Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-154Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-153Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-152Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-151
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-150Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-149Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-148Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-147Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-146
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-145Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-144Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-143Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-142Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-141
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-140Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-139Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-138Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-137Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-136
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-135Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-134Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-133Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-132Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-131
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-130Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-129Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-128Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-127Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-126
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-125Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-124Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-123Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-122Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-121
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-120Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-119Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-118Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-117Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-116
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-115Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-114Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-113Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-112Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-111
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-110Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-109Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-108Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-107Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-106
Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-105Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-104Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-103Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-102Orkdalsutstillinga dag 1 bilde-101

ORKDALSUTSTILLINGA 2018, DAG 2

Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-103Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-102Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-101Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-100Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-99
Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-98Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-97Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-96Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-95Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-94
Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-93Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-92Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-91Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-90Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-89
Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-88Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-87Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-86Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-85Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-84
Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-83Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-82Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-81Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-80Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-79
Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-78Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-77Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-76Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-75Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-74
Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-73Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-72Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-71Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-70Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-69
Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-68Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-67Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-66Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-65Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-64
Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-63Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-62Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-61Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-60Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-59
Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-58Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-57Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-56Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-55Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-54
Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-53Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-52Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-51Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-50Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-48
Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-47Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-46Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-45Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-44Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-43
Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-42Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-41Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-40Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-39Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-38
Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-37Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-36Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-35Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-34Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-33
Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-32Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-31Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-30Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-29Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-27
Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-26Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-25Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-24Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-23Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-22
Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-21Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-20Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-19Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-18Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-17
Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-15Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-14Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-13Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-12Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-11
Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-10Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-9Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-8Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-7Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-6
Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-5Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-4Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-3Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-2Orkdalsutstillinga dag 2 bilde-1