OFFISIELLE ARRANGEMENT I 2021

ÅRSMØTE

ÅRSMØTE 2022

 

Årsmøte 7. mars 2022 kl.18.00

Klokkarhaugen 4, 7320 Fannrem

 

 

 

Agenda/Dagsorden:

 

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av møteleder, referent, 2 stk til å signere referat og 2 stk til tellekorps
 • Årsberetning
 • Godkjenning av regnskap
 • Revisors beretning
 • Godkjenning av budsjett
 • Innkomne saker
 • Valg

 


 

Årsberetning Orkdal Hundeklubb

 

Årsberetning for 2022

 

Styret har bestått av:

Leder: Tone R. Thingstad

Nestleder: Kai Arild Normannseth

Kasserer: Øyvind Rønneberg

Sekretær: Felicia Dannebrandt

Styremedlem: Monica Ebbesen

Varastyremedlem: Kristine Grefstad

Varastyremedlem: John Gunnar Elshaug

 

 


 

Gjennomførte aktiviteter i 2021:

 

Det har vært et veldig spesielt år med mange Covid-19 restriksjoner både nsjonalt og lokalt.

1.Treninger med Ung Med Hund
2.Ukentlige miljøtreninger
3.Treninger i sesong for agility, utstilling, lydighet, kløvturer, blodspor og bruks
4.Faste treningsgrupper i rally/lp
5.Gjennomføring av kjøp/selge/byttedag
6.Det har vært avholdt dugnader hvor det har vært fokus på:

 • inne i klubbhuset: nytt gulvbelegg på treningsrommet. Nytt teppe til trening. Maling av tak og vegger. Montering av ovner på treningsrom. Opprydding og kasting av gamle ting.
 • uteområdet: Bygging av tak over inngangsdør

7.Det har vært 5 styremøter
8.Stevner/arrangement som er gjennomført:

 • Blåbærstevne agility
 • Klubbmesterskap agility
 • Kløvmerke bronse og sølv
 • Rallylydighet - 3 stevner

9.Kurs som er  blitt gjennomført på OHK i 2021:

 • Valpekurs
 • Unghundkurs
 • Lydighetskurs
 • Rallylydighetskurs
 • Seniorhundkurs
 • Seniorhundkurs
 • Agilitykurs
 • Kurs i styrke ogstabilisering
 • Blodsporkurs

 


 

Kort om regnskapet for 2021:

 

Regnskapet for regnskapsåret 2021 er ført av autorisert regnskapsfører.

Legger ved revisors bekreftelse når den er på plass.

 

Regnskapet for perioden 1/1 - 31/12-21 viser et overskudd på kr. 42 288,-

 • Hovedinntektskilden til Orkdal Hundeklubb er medlemsavgiften. Vi var nær 350 medlemmer ved årsslutt.
 • Sekundær inntektskilde er kurs og stevner. Gode rutiner på at alle må benytte Deltager.no på kurs slik at vi ikke har risiko på at ingen betaler.
 • Kostnaadssiden er preget av kostnader ved legging av nytt gulv og oppgradering av treningsrommet innomhus. Samt strøm, forsikring, renovasjon og betaling av innleide instruktører.
 • Målt mot budsjetter det ca. kr. 32 000,- bedre resultat. Vanskelig å planlegge og gjennomføre alle aktiviteter pga Covid-19, men vi mener vi har løst det på en fornuftig måte.

 

 

Budsjett for 2022

 

Budsjett 2022

 

Inntekter

Medlemskontigent/stevner           100 100,00

Kurs netto + stevner                     100 100,00

Grasrot                                          10 000,00

Mva kompensasjon                          20 000,00

Sum inntekter                               230 100,00

 

Utgifter

Drift klubb                                       70 000,00

Oppgradering                                   70 000,00

Kontor                                              5 000,00

Inventar/utstyr                                50 000,00

Diverse utgifter                               25 000,00

Sum kostnader                               220 000,00

 

Netto resultat                                 10 100,00

 

Kort om budsjettet for 2022: Nøktern budsjettering. 

Planlegger bygging av ny bod og skifting av vinduer på klubbhus. 

Skifte grind/gjerde/port inn til bane og maling av hus og bod.

 

Det er planlagt en del aktiviteter - ofisielle og interne stevner og happenings. Kurs i form av valpekurs, rally, lp, agility etc.

 

Dersom vi ser at inntekteneikke kommer som forventet vil vi se på budsjettet for oppgradering og inventar/utstyr - og prioritere etter beste evne.

 

 

 


 

innkomne saker:

 

Ingen inkomne saker

 

 

 

Valg:

Valgkomiteens innstilling:

       • Monica Ebbesen (gjenvalg)
       • Toril Sundli Rossmo - nestleder . ny
       • Kristine Grefstad (gjenvalg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELKOMMEN TIL ORKDAL HUNDEKLUBB

velkommenohk

SISTE NYTT FRA KLUBBEN

Sist oppdatert: 03.02.2021

Klistermerke for betalt medlemsavgift for året 2021 kan fåes på miljøtreningen på mandager.

Husk at medlemmer får fine rabatter på feks Evidensia, Buddy og Aks saks frisør ved bruk av medlemskortet.

Almanacka

 maj 2022 
1sön
2mån
3tis
4ons
5tor
6fre
7lör
8sön
» Matchshow
9mån
10tis
11ons
12tor
13fre
14lör
15sön
16mån
17tis
18ons
19tor
20fre
21lör
22sön
23mån
24tis
25ons
26tor
27fre
28lör
29sön
30mån
31tis