ÅRSMØTE

ÅRSMØTE

22.03.2021 kl 18:00

 

Referat årsmøte Orkdal Hundeklubb 2020

 

Mandag 22. mars 2021, klokken 18.00

Klokkarhaugen 4, 7320 Fannrem

 

Leder Tone R. Thingstad ønsket velkommen til årsmøte.

 

Tilstede: 11 medlemmer.

 

 

Årsmøte godkjenner innkallingen.

 

Tone R. Thingstad ble valgt som møteleder.

 

Kristine Grefstad ble valgt som referent.

 

Eli Kvernmo og Torill Ustad ble valgt til å signere referatet.

 

 

Årsmøte godkjenner årsberetningen.

 

 

Regnskap:

Tone informerer om regnskapet. Regnskapet er ført av autorisert regnskapsfører Monika Tøndel. Overskudd på 32000,- for 2020.

Årsmøte godkjenner regnskapet.

 

 

Budsjett:

Tone orienterer om budsjettet for 2021.

Årsmøte godkjenner budsjettet.

 

 

Ingen innkomne saker.

Valg:

 

Valgkomitéens innstilling:

 

Tone R. Thingstad – gjenvalg – velges for 2 år

Øyvind Rønneberg – gjenvalg – velges for 1 år

John Gunnar Elshaug – gjenvalg – velges for 2 år

Kristine Grefstad – ny – velges for 1 år

 

Styret 2021 vil da bestå av:

Leder: Tone R. Thingstad

Nestleder: Kai Arild Normannseth

Styremedlem: Øyvind Rønneberg

Styremedlem: Monica Ebbesen

Styremedlem: Felicia Dannebrant

Varastyremedlem: John Gunnar Elshaug

Varastyremedlem: Kristine Grefstad

 

Valgkomité:

Torill Ustad

Eli Kvernmo

 

 

Valgkomitéens innstilling blir valgt av årsmøte.

 

 

Årsmøte 2021 blir hevet klokka 18.20


                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

 

 

Årsberetning for 2020

 

Styret har bestått av :

 

Leder:                      Tone R. Thingstad

Nestleder:                Kai Arild Normannseth

Kasserer:                  Øyvind Rønneberg

Sekretær:                 Felicia Dannebrandt

Styremedlem:           Monica Ebbesen

Varastyremedlem:     Solveig Rødsjø

Varastyremedlem:     John Gunnar Elshaug

 

 Gjennomførte aktiviteter i 2020:

Vært et veldig spesielt år med Covid-19 restreksjoner både nasjonalt og lokalt.

1. Ukentlig treninger med Ung Med Hund

2. Ukentlige miljøtreninger

3. Treninger i sesong for agility, utstilling, lydighet, kløvturer og bruks

4. Gjennomføring av kjøpe/selge/byttedag

5. Det har vært avholdt dugnader hvor det har vært fokus på:

          a.  inne i klubbhuset: belegg over vask/ovn etc på kjøkkenet, montering av lister, vasking av                                  treningsteppe,  nye gardiner på kjøkken og møterom, diverse rydding og kasting av møbler                              etc, riving av innvendig bod for å utvide treningsarealet inne. Container til å kaste gamle ting.

          b.  uteområdet: oppgrusing og jevning av treningsbane og bygging av ny flott bod 

6. Det har vært 6 styremøter
7. Stevner/arrangement som er gjennomført:  
          a.   blåbærstevne agility
          b.   klubbmesterskap agility
          c.   LP stevne
          d.   rallylydifhet - 3 stevner
          e.   LP - bronsemerke
8. Kurs som er blitt gjennomført på OHK i 2019:

          a.  Valpekurs

          b.  Trikse/aktiviseringskurs

          c.  Lydighetskurs

          d.  Rallylydighetskurs

          e.  Hverdagslydighetskurs

          f. Agilitykurs

                                                                  

 

 

Kort om regnskapet for 2020:

 

Regnskapet for regnskapsåret 2020 er ført av autorisert regnskapsfører. Vi har tidligere brukt tid på å rydde i tallene for å få en enda bedre oversikt og i år føler vi at vi er i mål med å få ryddet i gammel "grums". Legger ved revisors bekreftelse når den er på plass.

 

Regnskapet for perioden 1/1-31/12-2020 viser et overskudd på kr. 32 000,-

 

  • Hovedinntektskilden til Orkdal Hundeklubb er medlemsagviften. Vi var nær 300 medlemmer ved årsslutt.
  • Sekundær inntektskilde er kurs og stevner. Gode rutiner på at alle må benytte Deltaker.no på kurs slik at vi ikke har risiko på at ingen betaler.
  • Kostnadssiden er preget av kostnader ved bygging av ny flott bod og vedlikehold av klubbhuset, uteområdet og noe innvestering i nytt treningsutstyr. Samt strøm, forsikring, renovasjon og betaling av innleide innstruktører.
  • Målt mot budsjett er det ca. 15 000,- bedre resultat. Vanskelig å planlegge og gjennomføre alle aktiviteter pga Covid-19, men vi har løst det på en fornuftig måte.

 

 

 

 

Budsjett for 2021

Inntekter

Medlemskontigen/stevner              100 100,00

Kurs netto                                       40 000,00

Grasrot                                           10 000,00

Mva kompensasjon                          20 000,00

Sum inntekter                                170 100,00 

 

 

Utgifter

Drift klubb                                       70 000,00

Oppgradering                                   40 000,00

Kontor                                               5 000,00

Innventar/utstyr                               20 000,00

Diverse utgifter                                25 000,00

Sum kostnader                                160 000,00

 

Netto resultat                                  10 100,00 

 

Kort im budsjettet for 2021: 

Nøktern budsjettering. Nedgang i budsjetterte inntekter på 17 000,- mot budsjett 2020 da vi er usikker hvordan den nye kontigent fra NKK vil slå ut. Vi skal arrangere 3 stevner i år, mulig flere om Covid-19 lar det være mulig og at NKK fortsatt lar oss være litt impulsive med arrangement.

 

          

 


 

 

 

 OHK1

OHK

OHK2

OFFISIELLE ARRANGEMENT I 2021

BE6AF945-5639-4709-98C9-C1231BB7F89D

VELKOMMEN TIL ORKDAL HUNDEKLUBB

velkommenohk

SISTE NYTT FRA KLUBBEN

Sist oppdatert: 03.02.2021

Klistermerke for betalt medlemsavgift for året 2021 kas fåes på miljøtreningen på mandager.

Husk at medlemmer får fine rabatter på feks Evadensia, Buddy og Aks saks frisør ved bruk av medlemskortet.

Almanacka

 juni 2021 
1tis
2ons
3tor
4fre
5lör
6sön
7mån
8tis
9ons
» RALLYLYDIGHETSSTEVNE
10tor
11fre
12lör
13sön
14mån
15tis
16ons
17tor
18fre
19lör
20sön
21mån
22tis
23ons
24tor
25fre
26lör
27sön
28mån
29tis
30ons