OFFISIELLE ARRANGEMENT I 2021

ÅRSMØTE

ÅRSMØTE 2022

 

Årsmøte 7. mars 2022 kl.18.00

Klokkarhaugen 4, 7320 Fannrem

 

 

 

Agenda/Dagsorden:

 

 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av møteleder, referent, 2 stk til å signere referat og 2 stk til tellekorps
 • Årsberetning
 • Godkjenning av regnskap
 • Revisors beretning
 • Godkjenning av budsjett
 • Innkomne saker
 • Valg

 


 

Årsberetning Orkdal Hundeklubb

 

Årsberetning for 2022

 

Styret har bestått av:

Leder: Tone R. Thingstad

Nestleder: Kai Arild Normannseth

Kasserer: Øyvind Rønneberg

Sekretær: Felicia Dannebrandt

Styremedlem: Monica Ebbesen

Varastyremedlem: Kristine Grefstad

Varastyremedlem: John Gunnar Elshaug

 

 


 

Gjennomførte aktiviteter i 2021:

 

Det har vært et veldig spesielt år med mange Covid-19 restriksjoner både nsjonalt og lokalt.

1.Treninger med Ung Med Hund
2.Ukentlige miljøtreninger
3.Treninger i sesong for agility, utstilling, lydighet, kløvturer, blodspor og bruks
4.Faste treningsgrupper i rally/lp
5.Gjennomføring av kjøp/selge/byttedag
6.Det har vært avholdt dugnader hvor det har vært fokus på:

 • inne i klubbhuset: nytt gulvbelegg på treningsrommet. Nytt teppe til trening. Maling av tak og vegger. Montering av ovner på treningsrom. Opprydding og kasting av gamle ting.
 • uteområdet: Bygging av tak over inngangsdør

7.Det har vært 5 styremøter
8.Stevner/arrangement som er gjennomført:

 • Blåbærstevne agility
 • Klubbmesterskap agility
 • Kløvmerke bronse og sølv
 • Rallylydighet - 3 stevner

9.Kurs som er  blitt gjennomført på OHK i 2021:

 • Valpekurs
 • Unghundkurs
 • Lydighetskurs
 • Rallylydighetskurs
 • Seniorhundkurs
 • Seniorhundkurs
 • Agilitykurs
 • Kurs i styrke ogstabilisering
 • Blodsporkurs

 


 

Kort om regnskapet for 2021:

 

Regnskapet for regnskapsåret 2021 er ført av autorisert regnskapsfører.

Legger ved revisors bekreftelse når den er på plass.

 

Regnskapet for perioden 1/1 - 31/12-21 viser et overskudd på kr. 42 288,-

 • Hovedinntektskilden til Orkdal Hundeklubb er medlemsavgiften. Vi var nær 350 medlemmer ved årsslutt.
 • Sekundær inntektskilde er kurs og stevner. Gode rutiner på at alle må benytte Deltager.no på kurs slik at vi ikke har risiko på at ingen betaler.
 • Kostnaadssiden er preget av kostnader ved legging av nytt gulv og oppgradering av treningsrommet innomhus. Samt strøm, forsikring, renovasjon og betaling av innleide instruktører.
 • Målt mot budsjetter det ca. kr. 32 000,- bedre resultat. Vanskelig å planlegge og gjennomføre alle aktiviteter pga Covid-19, men vi mener vi har løst det på en fornuftig måte.

 

 

Budsjett for 2022

 

Budsjett 2022

 

Inntekter

Medlemskontigent/stevner           100 100,00

Kurs netto + stevner                     100 100,00

Grasrot                                          10 000,00

Mva kompensasjon                          20 000,00

Sum inntekter                               230 100,00

 

Utgifter

Drift klubb                                       70 000,00

Oppgradering                                   70 000,00

Kontor                                              5 000,00

Inventar/utstyr                                50 000,00

Diverse utgifter                               25 000,00

Sum kostnader                               220 000,00

 

Netto resultat                                 10 100,00

 

Kort om budsjettet for 2022: Nøktern budsjettering. 

Planlegger bygging av ny bod og skifting av vinduer på klubbhus. 

Skifte grind/gjerde/port inn til bane og maling av hus og bod.

 

Det er planlagt en del aktiviteter - ofisielle og interne stevner og happenings. Kurs i form av valpekurs, rally, lp, agility etc.

 

Dersom vi ser at inntekteneikke kommer som forventet vil vi se på budsjettet for oppgradering og inventar/utstyr - og prioritere etter beste evne.

 

 

 


 

innkomne saker:

 

Ingen inkomne saker

 

 

 

Valg:

Valgkomiteens innstilling:

       • Monica Ebbesen (gjenvalg)
       • Toril Sundli Rossmo - nestleder . ny
       • Kristine Grefstad (gjenvalg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELKOMMEN TIL ORKDAL HUNDEKLUBB

velkommenohk

SISTE NYTT FRA KLUBBEN

Sist oppdatert: 03.02.2021

Klistermerke for betalt medlemsavgift for året 2021 kan fåes på miljøtreningen på mandager.

Husk at medlemmer får fine rabatter på feks Evidensia, Buddy og Aks saks frisør ved bruk av medlemskortet.

Almanacka

 april 2022 
1fre
2lör
3sön
4mån
5tis
6ons
» Unghundkurs
7tor
8fre
9lör
10sön
11mån
12tis
13ons
14tor
15fre
16lör
17sön
18mån
19tis
20ons
21tor
» agilitytrening
22fre
23lör
24sön
25mån
26tis
» Påmeldingsfrist Rallylydighetskurs 30/4
27ons
» Utstillinskurs
28tor
29fre
30lör
» Rallylydighetskurs