ÅRSMØTE 2020

Referat årsmøtet OHK 2023

 

Mandag 20. mars 2023,

klokka 18.00

 

18 fremmøtte medlemmer.

Årsmøte godkjenner innkallinga.

Kristine Grefstad ble valgt som referent.

Martha Enge og May Elisabeth Lernæs Selbekk ble valgt til å signere referatet.

Tone R. Thingstad leser opp årsberetninga.

Årsmøtet godkjenner årsberetninga.

 

Regnskap:

Tone R. Thingstad informerer om regnskapet for 2022.

Regnskapet er ført av autorisert regnskapsfører Monika Tøndel.

Resultatet for 2022 er et overskudd på 18 889,-

Årsmøtet godkjenner regnskapet.

 

Budsjett:

Tone informerer om budsjettet.

Årsmøtet godkjenner budsjettet.

 

Ingen inkomne saker.

 

Valg:

Valgkomiteens innstilling:

Cecilie Larssen

Vibeke Arntzen

Tone R. Thingstad - leder

 

Årsmøte stemmer for valgkomiteens innstillinger.

 

Styret etter årsmøtet består av:

Leder: Tone R. Thingstad

Nestleder: Toril Rosmo Sundli

Øyvind Rønneberg

Monica Ebbesen

Kristine Grefstad

Cecilie Larssen

Vibeke Arntzen

 

Møtet blir hevet klokka 18.25

 

.........................................                    .......................................   ....................................................

     Kristine Grefstad                                         Marta Enge                 May Elisabeth Lernæs Selbekk

           referent

 

 

 

Filarkiv